Informacje dodatkowe

Hotel Holiday Inn - nadzór inwestorski branży budowlanej

Przebudowa budynków frontowych, budowa oficyn bocznej i tylnej z przeznaczeniem na hotel przy ul. Wielopole 6,8 w Krakowie oraz częściową przebudową istniejącego hotelu przy ul. Wielopole 4 wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., gazową, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, instalacją tryskaczową, technologią gastronomii, instalacją elektryczną - nadzór inwestorski branży budowlanej - w trakcie realizacji.