Informacje dodatkowe

Przeglądy budowlane

Wykonujemy przeglądy budowlane okresowe obiektów zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. Nasze doświadczenie w zakresie nadzorowania robót budowlanych jest niezbędne na etapie wykonywania przeglądów budowlanych gdzie służymy pomocą Wspólnotom Mieszkaniowym oraz Zarządcom nieruchomości. Oferujemy przeglądy budowlane wszystkich branż.
Roczne wykonujemy ponad 100 przeglądów okresowych budynków mieszkalnych oraz obiektów budownictwa przemysłowego i użyteczności publicznej.
Sporządzamy również opinie techniczne i opracowania dotyczące stanu technicznego budynków.