Informacje dodatkowe

Kosztorysy budowlane

W zakres naszej działalności wchodzi także przygotowanie kosztorysów budowlanych i inwestorskich. Naszą ofertę kierujemy zarówno do biur projektowych jak i inwestorów. Przygotowujemy również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.