Informacje dodatkowe

Salwator Tower - nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski nad realizacją budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym.