Informacje dodatkowe

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie - inwestorstwo zastępcze

Zakończyliśmy pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy modernizacji i przebudowie pomieszczeń dydaktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Krupniczej 42a oraz przy ul. Wesele 41 w Krakowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.